بیست و ششم مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به کشور مبارک و فرخنده باد. واحد روابط عمومی دانشکده پزشکی

درباره دانشکده