اتاق‌هاي محققان

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 06 ارديبهشت 1394 04:22

 

 
 

اتاق‌هاي محققان

 

 

کتابخانه داراي 4 اتاق ويژه براي محققان و پژوهشگران در داخل مخزن مي باشد. اين اتاق ها داراي سيستم کامپيوتر متصل به اينترنت پر سرعت است .

کاربران شامل دانشجويان تحصيلات تکميلي ، PHD ، دانشجويان ممتاز و دانشجويان و دستياراني که در حال انجام پايان نامه هستند ميباشند.

·استفاده ازاتاق محققان به مدت يک هفته بر اساس اولويت بندي مي باشد.

·در زمان استفاده کليد اتاق در اختيار متقاضي قرار مي گيردو شخص ديگري حق استفاده از فضا و امکانات را ندارد.

·استفاده از اتاق ها صرفا در زمان کاري کتابخانه ميسر مي باشد.

·متقاضي موظف به حفظ و نگه داري وسايل و تجهيزات اتاقمي باشد.در صورت وارد آمدن هر گونه ضرر و زيان مبلغ خسارت وارد آمده از متقاضي دريافت مي گردد.

·متقاضي موظف است در موعد مقرر کليد اتاق را به کتابخانه تحويل دهد.