بخش مرجع

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394 05:33

 

 
 
 
 

بخش مرجع

 

 

کليه کتابهاي اطلس، دائره المعارف و فرهنگ لغات در اين بخش قراردارند. مراجعان مي توانند کتابهاي مرجع مورد نياز خود را از اين بخش خارج نموده و در سالن هاي مطالعه استفاده نمايند. کتابهاي مرجع به هيچ وجه امانت داده نمي‌شوند.

پاسخگويي به سوالات ساده و پيچيده مراجعان و کمک به محققين در يافتن منابع مناسب جهت انجام پژوهش از ديگر خدمات اين بخش مي باشد.