بخش پایان نامه

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394 08:07

 

 
 
 

بخش پايان‌نامه

 

 
                                                                               
   در اين بخش پايان‌نامه هاي کلیه فارغ التحصيلان دانشکده پزشکي مشهد شامل دوره دکترای عمومی، تخصصی، فوق تخصصی، PHDو کارشناسی‌ارشد نگهداری می‌شود. بهمنظور رعایت امانت، تهیه زیراکس از پایان‌نامه مجاز نیست و به طور کلی پایان‌نامه‌ها از بخش مربوطه خارج نمی‌شوند.
 
فعاليت‌هاي ديگر اين بخش عبارتند از:

 

 

 

·بررسي منابع پايان نامه همراه با آموزش صحيح شيوه مآخذ نويسي بهمراجعين

 

·ارائه تائيديه صحت منابع به دانشجويان جهت انجام امور فارغ التحصيلي

 

·دريافت و کنترل پايان نامه و فايل مربوطه و انجام فرآيند تسويه حساب

 

·ورود اطلاعات پايان نامه به نرم افزار کتابخانه

 

ساعت کاري اين بخش از ساعت 30: 7 الي 13:45 مي‌باشد.