همکاران کتابخانه

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 15 دی 1395 05:22

 

 
 
 
 

همکاران کتابخانه

همکاران کتابخانه دانشکده پزشکي

 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن تماس
پست الکترونیک
تصویر
زهرا جنگی
رئیس
38002185
38828570
Mrs Jangi's Photo
سیما مهذب حسینیان
 امانت
38002186
Photo of Ms Mohazzab
عماد ابراهیم زاده
اطلاع رسانی
38002193
Photo of Mr Ebrahimzadeh
محمدکاظم زندگانی
پایان نامه
38002188
photo of Mr Zendegani
علیرضا محمدزاده مرکز کامپیوتر 38002194

MOHAMMADZADEHA1[at]mums.ac.ir

 
ميترا زارعي
 امانت
38002187
Photo's Mrs Zarei
نجمه زارع سلطانیه
 اطلاع رسانی
38002189

zaresn1[at]mums.ac.ir

 Photo of Ms Zare
 
 
 
   
 داود رحمانی زاده
 امانت شیفت بعدازظهر
 38002187
 
Photo of Mr Rahmani