معاونت پژوهشي در دانشكدة پزشكي

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 28 مرداد 1394 05:32

 

دانشکده پزشکی > معاونت پژوهشي


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين اوتوالعلم درجات
خداوند مقام اهل ايمان و دانشمندان عالم را رفيع مي‌گرداند.
معاون پژوهشي دانشكده
پژوهش و توليد علم معيار اصلي پيشرفت جوامع بشري است. براي دستيابي به جامعه‌اي پيشرفته و متعالي در زمينه‌هاي اجتماعي، صنعتي، اقتصادي و بهداشت و درمان، پژوهش امري ضروري و اجتناب ناپذير است. براي نيل به جامعه‌اي سالم و جهت درمان موثر بيماري‌ها تحقيقات پزشكي در زمينه‌هاي اپيدميولوژي، تحقيقات پايه و بنيادي در مورد علت و مكانيسم بيماري‌ها و بررسي براي يافتن راه‌هاي جديد و موثرتر درمان بيماري‌ها (روش درمان بيماري‌هاي لاعلاج) امري ضروري است.
معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي همسو با سياست‌هاي كلي دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي و دانشجويان گرامي بكار برده است. اقدام اساسي معاونت پژوهشي ارتباط دائمي با اعضاء محترم هيئت علمي و دانشجويان و كمك گرفتن از نظرات ايشان به منظور حل مشكلات فراروي معاونت پژوهشي دانشكده بوده است. بدين منظور نسبت به تسهيل و تسريع روند تصويب طرح‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دانشجوئي اهتمام گرديده است. همچنين سعي شده است فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاء محترم هيئت علمي و گروه‌هاي آموزشي گردآوري و تدوين گردد.
معاونت پژوهشي دانشكده همگام با معاونت پژوهشي دانشگاه در آينده فعاليت خود را عمدتاً بر پيگيري برون ده طرح‌هاي پژوهشي معطوف نموده كه اميد است موجب رشد روند پژ وهشي اعضاء محترم هيئت علمي و دانشجويان گردد.

دكتر محمدحسين بسكابادي
معاون پژوهشي دانشكده پزشكي
مدير پژوهشي دانشكده

شوراي پژوهشي دانشكده (+صورتجلسات)

روند بررسي طرح‌هاي پژوهشي

روند بررسي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مقررات، آيين‌نامه‌ها و راهنماها

كميته‌هاي پژوهشي گروه‌هاي آموزشي

نحوةبررسي طرح‌ها و پايان‌نامه‌ها در كميتة‌پژوهشي‌گروه ليست اولويت‌هاي پژوهشي اعلام شده توسط گروه‌ها ارزشيابي پژوهشي گروه‌ها و اعضاي هيأت علمي ليست تجهيزات آزمايشگاهي دانشكده سامانه دفاع از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي    

دريافت فايل (فرم‌ها، الگوها و ...)

پرسنل معاونت پژوهشي دانشكده

لينكهاي مفيد پژوهشي (آپديت مهرماه 91)

شمارة تلفن مستقيم معاونت پژوهشي دانشكده: 8828561 - 0511