دريافت فايل

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 21 خرداد 1397 11:41

 

 دانشكدة پزشكي> معاونت پژوهشي > دريافت فايل
 
براي دريافت فايل‌ها، روي آن كليك راست كرده و گزينة Save target as را انتخاب نماييد:
 

فرم پروپوزال پايان‌نامه/طرح پژوهشي

فرم ضمیمه پروپوزال

فرم رضايت آگاهانه

                                                               صورتجلسه ارزیابی پایان طرح

راهنماي تكميل فرم رضايت آگاهانه

نمونة يك پايان‌نامة صفحه‌آرايي شده

نحوه نگارش منابع به سبک ونکوور (رفرنسها)

برگة نمرة پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد

برگة نمرة پايان‌نامه‌هاي Ph.D

آخرين ويرايش ميزانImpact Factor (IF) مجلات (سال 2007)

فرم اعتبار پژوهشي اعضاء هيئت علمي

فرم بكارگيري افراد خارج دانشگاه در طرح پژوهشي 

« اسلايدهاي كارگاه روش تحقيق دانشكده (جستجوي منابع) »

فایل گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی/پایان نامه

جستجوي منابع (Size: 5.287Mb)

PubMed(Size:9.023 Mb)

Open access journals(Size: 6.115Mb)

ScienceDirect(Size: 2.783 Mb)

Ovid(Size: 3.038 Mb)

DynaMed (Size 1.353)

Elsevier-Scopus (Size: 3.033)

Farsi databases(Size: 6.922)

ISI Web of Sciences (Size: 5.963)

MedlinePlus (Size: 3.495)

Synergy (Size: 11.683)