معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 30 بهمن 1393 05:32

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد خواجه دلوئی

 

معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

 

رزومه علمی