سامانه‌های الکترونیک گروه توسعه آموزش پزشکی

آخرین به روز رسانی شنبه, 05 خرداد 1397 13:26

سامانه های مربوط به اعضا محترم هیات علمی 

 فعالیت های نوآورانه آموزشی
 ثبت فعالیتهای کمیت تدریس
مربوط به فرآیند ارتقا اعضا محترم هیات علمی
نظرسنجی از مدیران محترم گروه

سامانه های مربوط به دانشجویان محترم 

 (لاگ بوک مقاطع پزشکی عمومی و تخصصی)
 سامانه سلام
 سامانه سلام
 سامانه سلام
 سامانه سلام