کمیته اخلاق دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 03 مرداد 1396 07:02

کمیته اخلاق دانشکده پزشکی

کمیته اخلاق دانشكده از سال 93 تأسيس شده است.  جلسات اين کمیته در روزهاي چهارشنبه و به‌صورت هفته در میان برگزار مي‌شود. اين کمیته تا تیر ماه 96 ، پنجاه و چهار جلسه تشكيل داده است.

اعضاء کمیته اخلاق دانشکده عبارتند از:

دکتر رضا شفیعی نیک دکتر محمد حسن حائری
دکتر محمد خواجه دلوئی دکتر مهدی فتحی

دکتر عباس طباطبایی

دکتر جواد آخوندیان

دکتر آقایی زاده ترابی

دکتر زهرا رضایی یزدی

دکتر فرحزاد جباری

دکتر فتاحی معصوم

دکتر هادی موسوی

دکتر علی اکبر صابر مقدم
 دکتر محمود محمودی  دکتر محمود حسینی