پيک آموزش گروه توسعه آموزش دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 12 آذر 1396 09:27

 

 

 

 بیست و چهارمین شماره فصلنامه پیک آموزش دانشکده پزشکی

بهار 1396

 

آرشیو پیک آموزش

 
 

شناسنامه پیک آموزش دانشکده پزشکی

 

صاحب امتياز: گروه توسعه آموزش

مسئول اجرايي: دکتر خديجه جامي الاحمدي
تايپ و صفحه آرايي: دکتر خديجه جامي الاحمدي، طاهره عرب بيک
ديگر همکاران:
دکتر ملیحه دادگر مقدم، دکتر علي شعيبي، دکتر سيدهادي موسوي،دکتر محمددرخشان،دکتر خديجه جامي الاحمدي، دکتر ندا چوبدار،مهندس رضا فيضي، احمدعلي زارع، فهيمه پورحاجي،علي اکبر حيدري،طاهره عرب بيک،محسن ولي زاده، ندا بهجتي، اميرحسين کهن،مرجان محجوب

Email:mds.edo[at]mums.ac.ir

 

 


مدیرگروه توسعه آموزش 

همکاران گروه

چارت سازمانی گروه

پیک آموزش گروه