لينكهاي مفيد پژوهشي

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 30 فروردين 1394 09:20

 

دانشكدة پزشكي> معاونت پژوهشي > لينك‌هاي مفيد


لينك‌هاي مفيد پژوهشي

لينك‌هاي ذيل عمدتاً از سايت معاونت پژوهشي دانشگاه، روابط بين‌الملل دانشگاه، كتابخانة مركزي، كتابخانة دانشكده پزشكي، پرتال اطلاعات پژوهشي كشور و برخي سايت‌هاي ديگر جمع‌آوري شده است:

«  مراكز تحقيقاتي  »
«  هيأت علمي پژوهشي  »
«  همايش‌هاي داخلي و خارجي  »
«  فرصت‌هاي مطالعاتي  »
«  مقالات  »
«  كتاب  »
«  طرح‌هاي پژوهشي  »
«  ساير لينك‌هاي مفيد  »

مراكز تحقيقاتي 
فهرست مراكز تحقيقاتي دانشگاه
فهرست مراکز تحقیقاتی کشور
فهرست پژوهشكده‌هاي كشور 
اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی دانشگاه
فرآیند تاسیس مراکز تحقیقات
مقررات و اطلاعات كلي مربوط به مراكز تحقيقاتي
پرسشنامه درخواست تاسيس واحد تحقيقات علوم پزشكي (فرم شماره 1)
مشخصات عضو موسس جهت اخذ موافقت اصولي مركز تحقيقات ( فرم شماره 2)
مشخصات عضو /پژوهشگر جهت اخذ موافقت اصولي پژوهشكده / پژوهشگاه (فرم شماره 3)
مشخصات هيئت مؤسس
شيوه نامه تاسيس واحدهاي پژوهشي خصوصي با مجوز وزارت علوم
 ارزشيابي مراكز تحقيقات دانشگاه

بالا

هيأت علمي پژوهشي
آیین نامه جذب و بکارگیری عضو هيئت علمي پژوهشي
 نحوه محاسبه فعالیت‎های پژوهشی اعضاء محترم هیأت علمی پژوهشی
فرم پايش عملكرد اعضاء هيات علمي پژوهشي

بالا

همايش‌هاي داخلي و خارجي
راهنماي جامع برگزاري همايش
آيين‌نامه نحوه برگزاري همايش‌هاي بين‌المللي
فرایند برگزاری همایشها
فرم گزارش شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور
فرم درخواست شركت در همايش هاي علمي خارج از كشور
مدارك مورد نياز پس از بازگشت جهت ارائه به شوراي پژوهشي دانشگاه برای پرداخت هزینه بلیط
 دستور العمل شرکت در همایشهای علمی خارج از کشور
فرایند شرکت در همایشهای خارجی
همايش‌هاي خارج كشور: سايت Conferencealertt - سايت DocGuideسايت DocGuide
همايش‌هاي داخل كشور: سايت وزارت بهداشتت  -- سايت جهاد دانشگاهي (SID)سايت جهاد دانشگاهي (SID)
 همايش‌هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 نمونه استاندارد عرضی پوستر
نمونه استاندارد طولی پوستر
فرایند شرکت در همایشهای خارجییی

بالابالا

فرصت‌هاي مطالعاتي
  فرایند دوره های فرصت مطالعاتیفرایند دوره های فرصت مطالعاتی
  آئین‌نامه فرصت‌هاي مطالعاتي
  دستورالعمل فرصت‌هاي مطالعاتي

بالا

مقالات و مجلات
منابع اطلاعاتي مقالات:
ISI Web of Knowledge,   PubMedPubMed, ScopusScopus, SID, Magiran, IranMedexIranMedex, IranDoc, MedLib
نشريات ايراني ايندكس شده در پايگاه ISI
نشريات مصوب علمي پژوهشي داخلي
نشريات ايراني داراي IF در پايگاه ISI
فهرست 13 مجله ایرانی در PubMed
فهرست 58 مجله در Scopus
راهنماي نگارش منابع به سبك ونكوور
راهنماي جستجوي ارجاع به مقالات در کتب مرجع
معاهده تهران (شرایط مطلوب مقالات ارسالی برای نشریات علوم پزشکی ایران)
معرفي h-Index
آدرس دهی مقالات (affiliation)
آیین نامه سیاستهای تشویقي دانشگاه
  فرآیند پرداخت حق التالیف مقالات چاپ شدهفرآیند پرداخت حق التالیف مقالات چاپ شده
کاربرگ درخواست حق التالیف مقالاتکاربرگ درخواست حق التالیف مقالاتکاربرگ درخواست حق التالیف مقالات
راهنماي جستجوي منابع الكترونيك، راهنماي كار با EndNote و ...: كتابخانه مركزي دانشگاهه-- كتابخانه دانشكده پزشكيي

بالابالا

كتاب
آئين نامه پذيرش و نشر كتاب
فرآيند پذيرش کتاب جهت بررسي در شوراي انتشارات دانشگاه و فرم‌هاي مربوطه

بالا

طرح‌هاي پژوهشي
آیین نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی دانشگاه
فرم پروپوزال طرح پژوهشي، فرم رضايتنامه، كدهاي اخلاقي، فرم خريد تجهيزات از منابع مالي
اعتبار پژوهشي
قرار داد طرحهاي پژوهشي
كاربرگ گزارش پیشرفت و درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی
مدارك لازم براي اعلام پايان طرح
فرآيند پايان طرح تحقيقاتي
فرآيند بررسي طرح در مركز تحقيقات با استفاده از گرنت عضو هيات علمي
 فرآيند اجراي طرح / پايان نامه با دانشجوي خارج از دانشگاه علوم پزشکي مشهد
فرآيند عقد قرارداد طرح مشترك با سازمان‌هاي دولتي و شركت هاي خصوصي
شیوه نامه همکاری پژوهشی- خدماتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با سایر مؤسسات(دولتي و خصوصي)
فرآیند اجراي طرح های چندمرکزی با دانشگاه ها و مراكز علمي داخل و خارج کشور

بالا

ساير لينك‌هاي مفيد
جشنواره خوارزمي
جشنواره رازي
آيين نامه كميته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهش
 آشنايي با ثبت اختراع و پتنت
اولویتهای تحقیقاتی نهادها و ارگان‌ها
پژوهانه
كميته تحقيقات دانشجويي
صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
دستورالعمل شرايط و نحوه هزينه اعتبار پژوهش و نوآوري بنياد ملي نخبگان
فهرست دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز مرتبط کشور

بالا