واحد کامپیوتر اداره آموزش

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 11 آبان 1393 10:10

 

 
اداره آموزش امور کامپیوتری و سایت
 
 
 
     
 


کارشناس امور کامپیوتری و سایت:نام و نام خانوادگی: هانیه مستور

سمت: کارشناس IT و آموزش

تلفن: 8002168

پست الکترونیک: Mastourh1[at]mums.ac.ir