واحد آزمون ها

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 05 بهمن 1396 22:13

واحد آزمون های دانشکده پزشکی


نظر به اینکه واحد آزمون از ارکان اصلی یک دانشگاه است، دانشکده پزشکی مشهد نیز در مسیر تعالی سازمانی و در راستای سیاستهای نقشه جامع علمی سلامت به منظور دستیابی به ارتقاء کیفی فرآیندهای آزمون در تمامی ابعاد برنامه ریزی، برگزاری، تحلیل و ارائه بازخورد از نتایج، اقدام به راه اندازی و استقرار واحد آزمون در اداره آموزش دانشکده نموده است.

اطلاعیه های واحد آزمون :