واحد امور ارزشيابي

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 31 فروردين 1394 07:39

 

شرح وظایف واحد امور ارزشيابي دانشکده پ‍زشکي :

 
- جمع­آوري و پردازش اطلاعات عملکردي گروه­هاي آموزشي واعضاي هيأت علمي از ساير حوزه­ها بويژه معاونت­هاي آموزشي و پژوهشي دانشکده،

- تدوین ساختار و سيستم ارزشيابي مستمر گروه­هاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي  با اولويت استفاده از بستر الکترونیک مانند نظرسنجي، معادل سازي، لاگ بوک الکترونيک و ... ،  

- نظارت بر عملكرد مديران، گروه­های آموزشی و اعضاي هيأت علمي، 

- انجام امور کارشناسي مرتبط با انتخاب مديران گروه،

- انعكاس نتايج استخراج شده ارزشيابي به مراجع ذيصلاح در صورت نياز،

- نیاز سنجی آموزشی و برنامه­ريزي و هماهنگي لازم با واحد­های ذیربط جهتارائه آموزش‌هاي مورد نياز اعضاي هيأت علمي.