واحد امور ارتقا و ترفيع اعضاي هيات علمي

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 31 فروردين 1394 07:39

 

 
شرح وظایف  واحد امور ترفيع و ارتقا اعضای هيأت علمي:
 

- پیگیری امور مرتبط با ترفيع ساليانهاعضاي هيأت علمي (تهيه فرم هاي مخصوصارزشيابي،  پیگیری تکمیل و جمع آوري آنها و محاسبه امتیازات نهایی و  تشكيل منظم جلسات کمیته ترفيع دانشکده

- پیگیری امور مرتبط با ارتقا اعضاي هيأت علمي (اطلاع رسانی مناسب آیین­نامه­های جدید، پیگیری روند تکمیل و جمع­آوري فرم­های مربوطه، انجام استعلام­های مورد نیاز و پیگیری تشكيل منظم جلسات کمیته منتخب دانشکده)،

تبصره: دبيري جلسات کميته منتخب ارتقاء بر عهده معاونت­هاي آموزشي ذيربط مي­باشد.

 - انجام امور مرتبط با طرح تمام وقتي،

- انجام امور مرتبط با کلینیک­های ویژه،