دو عضو هیات علمی دانشکده پزشکی در میان برگزیدگان جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 05 بهمن 1396 09:54

به گزارش وب دای دانشکده، بر اساس اعلام دبیرخانه بیست و سومین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی،  دکتر مجید غیور

مبرهن استاد گروه علوم و فنون نوین دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه سوم را در گروه محققین و دکتر امیر آوان استادیار گروه


علوم و فنون نوین دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزیده گروه محققین جوان و دانشجو را کسب کردند.


همچنین بر اساس این گزارش مرکز تحقیقات بیو تکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز رتبه برتر را در میان مراکز تحقیقات بیومدیکال این جشنواره کسب نمود.

.

در این جشنواره دکتر مجید غیور مبرهن استاد گروه علوم و فنون نوین دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه سوم را در گروه محققین کسب نموده است.


اجرا و در حال اجرا بودن ۳۰۵ طرح تحقیقاتی، انتشار ۳۱۸ مقاله در مجلات علمی پژوهشی

ISI، Medlin،PMC، Chemical Abstract، Cinahl، scopus، SID/Iranmedex/Magiran


 و دیگر سایت های تخصصی، ارائه ۵۹ مقاله به همایش های ملی و بین المللی از جمله فعالیت های علمی دکتر مجید غیور مبرهن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است


تالیف و یا ترجمه ۱۵ کتاب در حوزه تغذیه از دیگر فعالیت های این عضو هیات علمی برجسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شمار میرود.


دکتر امیر آوان دکترای تخصصی ژنتیک انسانی و عضو هیات علمی گروه علوم و فنون دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزیده گروه محققین جوان و دانشجو بیست و سومین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی تا کنون ۶۷ مقاله را در مجلات علمی پژوهشی

سطح یک(ISI) و ۱۲ مقاله را در دیگر ژورنال علمی پژوهشی به چاپ رسانده است.


کسب عنوان پژوهشگر برتر جوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۹۳ و دریافت جوایز و گرنت های پژوهشی متعدد در سطح دانشگاه و وزارت بهداشت، و همچنین چندین موفقیت بین المللی از جمله دستاوردهای این استادیار جوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بوده است.


 

مراسم تقدیر از برگزیدگان بیست و سومین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی ۲۵ دی ماه در تهران برگزار خواهد شد