چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 28 فروردين 1396 08:42

چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران به همت مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 26 الی 28 مهرماه سال 1396 با امتیاز بازآموزی در محورهای (عفونت های بیمارستانی- عفونت های گوارشی- عفونت های تنفسی- عفونت های ادراری-تناسلی- بیماری های منتقله از آب و غذا- لپتوسپیروز- بروسلوز- مقاومت های آنتی بیوتیکی- تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها- پروبیوتیک- اخلاق حرفه ای) در دانشگاه علم پزشکی بابل برگزار می شود.