راه اندازی سامانه نظر سنجی دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 08 خرداد 1396 08:03

سامانه نظرسنجی واحدها و گروههای مستقر در دانشکده پزشکی راه اندازی شد. خواهشمند است با تکمیل نمودن فرمهای نظرسنجی ما را از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود در بهبود و تسهیل و تسریع اموریاری فرمائید.  

لینک سامانه نظر سنجی:       http://schools.mums.ac.ir/sites/medical/IT/Lists/List32/newform.aspx

"روابط عمومی دانشکده پزشکی