چیدمان دروس آموزش تحصیلات تکمیلی

آخرین به روز رسانی شنبه, 21 فروردين 1395 09:35

 

 

چیدمان دروس آموزش تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد


                   :: آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تحصیلی آموزش پزشکی

                   :: آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تحصیلی فیزیک پزشکی

                   :: آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تحصیلی علوم تشریحی و بیولوژی سلولی

                   :: آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تحصیلی ژنتیک پزشکی

                   :: آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تحصیلی انفورماتیک پزشکی

                   :: آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تحصیلی فیزیولوژی

                   :: آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تحصیلی آموزش جامعه نگر در نظام سلامتچیدمان دروس آموزش تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری تخصصی


               :: آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی رشته تحصیلی زیست فناوری پزشکی

                   :: آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی رشته تحصیلی باکتری شناسی

                   :: آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی رشته تحصیلی انفورماتیک پزشکی

                   :: آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی رشته تحصیلی علوم تغذیه

                   :: آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی رشته تحصیلی فیزیولوژی

                   :: آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی رشته تحصیلی فیزیک پزشکی

               :: آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی رشته تحصیلی ایمنی شناسی پزشکی

               :: آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی رشته تحصیلی پزشکی مولکولی

                   :: آرایش ترمی دوره دکتری تخصصی رشته تحصیلی علوم تشریح