آموزش و بهسازی منابع انسانی (دانشکده پزشکی)

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 20 تیر 1395 11:53

اخبار و اطلاعیه ها

 

اطلاعیه برگزاری دوره ها :

 

 

ارتباط با سامانه های آموزش کارکنان

مطالب آموزشی

متن شما....

ضوابط آموزشی

قابل توجه همکاران محترم

 باطلاع میرساند در صورت  نیازسنجی و  ثبت نام شما در هر دوره ،  باتوجه به بند هشت بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1394 که اعلام نموده است"چنانچه دردوره آموزشی ثبت نام کنید و بنا به هر دلیل از شرکت در دوره اجتناب نمایید ویا حد نصاب امتیاز قبولی در دوره را کسب نکنید جهت ثبت نام برای شرکت مجدد در همان دوره ملزم به پرداخت هزینه می باشید و عدم حضور در هر دوره سبب لغوامتیاز دوره می گردد.

تماس با رابط آموزشی

رابط آموزشی دانشکده پزشکی : خانم نجمه زارع  

شماره تماس مستقیم: 38002189

 شماره داخلی : 189

ایمیل : Zaresn1[AT}mums.ac.ir