تریا

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 03 تیر 1395 05:20

دانشکده پزشکی امور اداری دانشکده پزشکی واحد تریا

 

مسئول تریا: اقای آراسته

شماره تماس مستقیم: 38827039

شماره داخلی: 142