اطلاعیه سرویس کارکنان

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 13 تیر 1395 07:01

اطلاعیه

با توجه به تصویب بودجه جهت تخصیص سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خواهشمند است آدرس محل سکونت خود را لغایت 15/4/95 به مسئول محترم دفتر گروه مربوطه اعلام تا به منظور برگزاری مناقصه اقدامات لازم به عمل آید.

رییس امور اداری دانشکده