تعطیلی دانشکده

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 21 تیر 1395 07:21

اطلاعیه

 

  • دانشکده پزشکی روز پنجشنبه 31 تیرماه به دلیل برگزاری آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی تعطیل می باشد.

 

  • از چهارشنبه 23 تیرماه ساعت دوازده ظهر تا پایان روز پنجشنبه 24 تیرماه سالن مطالعه برادران تعطیل است.

 

  • از روز سه شنبه 22 تیرماه تا پایان روز پنجشنبه 31 تیرماه مرکز کامپیوتر تعطیل می باشد مراجعین می توانند از مرکز کامپیوتر تحصیلات تکمیلی در طبقه منهای یک مراجعه نمایند.