انتخاب کارمند نمونه

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 03 شهریور 1395 03:12

اطلاعیه

به منظور افزایش رضایتمندی کارکنان از انتخاب کارمند نمونه خواهشمند است کلیه کارکنان اداری(از قبیل کارشناس آموزشی، آزمایشگاهی، مسئول دفتر و نیروی خدمات) حوزه کاری خود را بر اساس معیارهای ذیل رتبه بندی فرمایید. ضمناً کارکنانی که در دو گروه فعالیت دارند می توانند دو لیست تکمیل فرمایند. کارشناس محترم روابط عمومی جهت اخذ نظرات شما مراجعه خواهند نمود.

معیارهای مدنظر به شرح ذیل می باشد:

1-    میزان کسر کار(تاخیر در ورود و تعجیل در خروج)

2-  میزان کیفیت انجام امور محوله

3- میزان تعامل با کارکنان و اساتید محترم

اموراداری