دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي مشهد

آخرین به روز رسانی شنبه, 19 خرداد 1397 08:12
 
 دانشجویان مقطع کارورزی جهت اطلاع از استخدامی پزشکی قانونی کلیک کنید

 شاخص های یازدهمین جشنواره شهید مطهری

  عضو هیات علمی بالینی برگزیده

  عضو هیات علمی پایه برگزیده

  گروه بالینی برگزیده

   گروه پایه برگزیده