دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي مشهد

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 13 آذر 1396 05:38
 

 شاخص های یازدهمین جشنواره شهید مطهری

  عضو هیات علمی بالینی برگزیده

  عضو هیات علمی پایه برگزیده

  گروه بالینی برگزیده

   گروه پایه برگزیده

 

سامانه های اساتید

 سامانه ثبت فعالیت‌های آموزشی اساتید
 نظرسنجی 360 (مربوط به فرایند ارتقا)
 نظرسنجی خبرگانی (نظرسنجی از مدیران محترم گروه)
 ارزشیابی اخلاق حرفه ای دستیاران