آموزش کارورزي

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 01 آبان 1397 13:27

 

   
 

 

 
 

     
 

آموزش باليني (کارورزي)


کارشناسان آموزش بالینی (کارورزی):نام و نام خانوادگی: فرزانه کارآمد

تحصيلات: کارشناسي ارشد برنامه ریزی آموزشی

سمت: کارشناس کارورزی

تلفن: 38002161