آموزش کارورزي

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 21 شهریور 1396 17:27

 

   
 
اداره آموزش پزشکی عمومی آموزش بالینی کارورزي
 
 
 

     
 

آموزش باليني (کارورزي)


کارشناسان آموزش بالینی (کارورزی):نام و نام خانوادگی: ملیحه چشمی

تحصيلات: کارشناسي ارشد برنامه ریزی آموزشی

سمت: کارشناس کارورزی

تلفن: 38002161

پست الکترونیک: Cheshomim2[at]mums.ac.ir