واحد حسابداری دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 28 بهمن 1394 09:29

 

 

دانشکده پزشکی    واحد حسابداری

مسئولین واحد
 
مسئول واحد: مریم کریمی KarimiTM1[at]mums.ac.ir
معاون حسابداری: محمود خالقی KhaleghiM1[at]mums.ac.ir
حسابدار : محمدرضا غفاریان نخودکی GhaffrianNMR1[at]mums.ac.ir
حسابدار: سهیلا عظیمی AzimiBS1[at]mums.ac.ir
حسابدار: داوود نعیمی naeimibd1[at]mums.ac.ir
تلفن های داخلی 500-501-505

  • کارشناسی بودجه سال بر اساس نیازها و اعتبارات موجود و ارائه به مدیریت بودجه و برنامه دانشگاه
  • دریافت اعتبارات مصوب طی ابلاغیه هر سال و تخصیص اعتبار از محل های اعتبار فوق بر اساس درصد ابلاغی هر ماه
  • هزینه کرد اسناد در قالب فصول ابلاغی 1و2و6 بودجه برابر مقررات و آئین نامه معاملاتی دانشگاهها
  • ثبت دفاتر روزنامه کل و دفتر اعتبارات و تهیه و تنظیم ترازهای مالی در هر ماه
  • بستن حسابها در پایان سال و تراز اختتامیه و جذب کلیه اعتبارات در چارچوب قانون تعهد ، تسجیل و تشخیص
  • نظارت کامل بر کلیه امور مالی حوزه
  • دسته بندی اسناد و خلاصه گیری آن و تهیه روکش و حواله اسناد و ارسال به ذیحسابی جهت رسیدگی و سپس رفع واخواهی و ارائه به دفترداری و اعتبارات ذیحسابی برابر آئین نامه معاملاتی دانشگاه
  • نظارت بر درآمدهای غیر اختصاصی حوزه و تطبیق با لیست مغایرت بانکی درآمدها و جذب اعتبار از محل درآمدها و فرم جابجائی اعتبار
  • نظارت و رسیدگی بر امور تدارکات حوزه و نگهداری حسابها کارپردازان و رعایت اصول و قوانین مالی و آئین نامه معاملاتی دانشگاه در معاملات دانشگاه بشرح آئین نامه