اداره حسابداری دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی شنبه, 19 خرداد 1397 08:26
 
 
 
 
                                     اداره حسابداری

 زهرا نجفی

مسئول حسابداری 
 
 
 
 

داوود نعیمی

کارشناس حسابداری


 احسان ناصری

کارشناس حسابداری


 
 

 ماندانا نجی

کارشناس حسابداری


 

 سهیلا عظیمی

کارشناس حسابداری 
 

 محمدرضا غفاریان

کارشناس حسابداری