شروع فرآیند ارزشیابی کارکنان

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 تیر 1395 12:29

قابل توجه پرسنل محترم :

پیرو بخشنامه 144354/95 مورخ 16/3/95 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و در راستای اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ،  خواهشمند است با توجه به محدودیت های زمانی تعریف شده از سوی اداره محترم ارزشیابی حداکثر تا تاریخ 1/4/95 نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی در سامانه ارزشیابی اقدام فرمایند.

ضمنا مستندات پیوست ـ اعم از تشویقات ، پیشنهادات ، طرح های تحقیقاتی و اجرایی ، تدریس در سایردانشگاها ومراکز علمی ، جایزه وتائیدیه از مراکز علمی ، تالیف ویا ترجمه کتاب ، مقاله ، سخنرانی ، پوستر، گزارش تخصصی مرتبط با شغل و ... ـ  می بایست ابتدا توسط کارگزینی برابر اصل گردیده سپس جهت اسکن و درج در سامانه اقدام گردد.