دریافت برچسب پارکینگ کارکنان

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 تیر 1395 12:29

به اطلاع می رساند راه بند پارکینگ کارکنان راه اندازی گردیده و به لحاظ افزایش کیفیت راه بند و جلوگیری از تکرر نقص سیستم به جای ریموت ، برچسب تعبیه شده است . لذا خواهشمند است از تاریخ 24/3/95 لغایت 25/3/95 ریموت های اخذ شده پیشین را به دفتر مسئول خدمات آقای خرازی عودت و برچسب مربوطه را اخذ نمایید .

شایان ذکر است برچسب ها صرفا جهت نصب روی شیشه خودرو تعبیه شده و به لحاظ امنیت پارکینگ بعد از این از تردد خودرو های بدون برچسب جلوگیری به عمل می آید .