معرفی معاونت دانشجویی - فرهنگی دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 17 ارديبهشت 1397 16:43
نام و نام خانوادگی :  دکتر لیدا جراحی

تحصیلات : دكتراي تخصصي(PhD ) رشته پزشکی اجتماعی

سمت : معاون دانشجویی - فرهنگی

تلفن : 38002386

پست الکترونیک : JarahiL[at]mums.ac.ir

رزومه:(cv)

نام و نام خانوادگی : دکتر ایرج صابری فرد

تحصیلات : دكتراي پزشکی

سمت : مدیر دانشجویی - فرهنگی

تلفن : 8002105

پست الکترونیک : SaberiFI1[at]mums.ac.ir

برای مشاهده رزومه لطفا اینجا کلیک نمایید.

 نام و نام خانوادگی : صفری

تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی

سمت : کارشناس امور فرهنگی

تلفن : 38002492
پست الکترونیک : safari2[at]mums.ac.ir