گروه های علوم پایه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 10 ارديبهشت 1397 10:41
وب سایت گروه های علوم پایه
 نام گروهمدیرگروهپست الکترونیک 
محل استقرار
1 اخلاق پزشکی دکتر محمد خواجه دلوئی KhajedalueeM[AT]mums.ac.ir بیمارستان قائم
 2 انفورماتیک پزشکی دکتر سعید اسلامی حسن آبادی eslamis[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 3 انگل شناسی و قارچ شناسی دکتر عبدالمجيد فتی FataA[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 4 ایمونولوژی دکتر محمود محمودی
mahmoudim[AT]mums.ac.ir بیمارستان قائم
 5 آموزش پزشکی دکتر عباس مکارم makaremA[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 6 بیوشیمی دکتر سید اسحاق هاشمی HashemyI[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 7 تغذیه دکتر محسن نعمتی
Nematym[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 8 خون شناسی و بانک خون
دکتر محمدرضا کرامتی KeramatiMR[AT]mums.ac.ir بیمارستان امام رضا
 9 زبان انگلیسی و دروس عمومی
دکتر ناصر شفیعی جعفرآبادی
ShafieeMN[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 10 زیست فناوری پزشکی دکتر رضا کاظمي اسکويي OskueeKR[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 11 ژنتیک دکتر محمد حسن زاده نظر آبادی NazarabadiM[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 12 علوم تشریحی و بیولوژی سلولی دکتر علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان EbrahimzadehBA[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 13 علوم و فنون نوین دکتر مجید غيور مبرهن GhayourM[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 14 فارماکولوژی دکتر رضا شفیعی نیک ShafieeR[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 15 فیزیک پزشکی دکتر محمد تقی بحرینی طوسی
BahreyniMT[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 16 فیزیولوژی دکتر ابوالفضل خواجوی راد KhajaviRadA[AT]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
 17 معارف اسلامی
حجت الاسلام سید مرتضی اسدی کاخکی Asadim[at]mums.ac.ir دانشکده پزشکی
18 میکروب شناسی و ویروس شناسی دکتر کیارش قزوینی GhazviniK[AT]mums.ac.ir بیمارستان قائم
19 دپارتمان علوم اعصاب دکتر پروفسور علی گرجی gorjia1[at]mums.ac.ir دانشکده پزشکی