نمونه گیری آزمایش خون کارکنان دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 18 ارديبهشت 1396 08:29

نمونه گیری آزمایش خون کارکنان دانشکده پزشکی از ساعت 8 صبح امروز  17/02/96 دردانشکده پزشکی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، با توجه به رسالت دانشکده پزشکی در خصوص سلامت جامعه، و با توجه به اینکه کارکنان این دانشکده عضوی از متولیان این امر می باشند، لذا بدین منظور امروز در آزمایشگاه مرکزی این دانشکده از ساعت 8 صبح نمونه گیری از کارکنان محترم دانشکده انجام شد.