سلسله جلسات بهبود مدیریت جهت مدیران پایه و میانی

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 16 مهر 1396 12:12

سلسله جلسات بهبود مدیریت جهت مدیران پایه و میانی دانشگاه با موضوع بهبود مدیریت زمان در تاریخ 16 مهرماه در تالار امام رضا(ع) دانشکده پزشکی برگزار گردید.

به گزارش وبدای دانشکده، جلسه آشنایی با راهکارهای بهبود مدیریت زمان ویژه مدیران پایه و میانی به سخنرانی جناب آقای دکتر حسامی( هیات علمی دانشگاه آزاد ) و به همت مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه برگزار شد.