سامانه ثبت فعالیت های اعضای هیات علمی بالینی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 19 مهر 1396 07:59

به گزارش وبدای دانشکده  ،  کارگروه  ثبت سامانه فعالیتهای اعضای هیات علمی بالینی ،در محل شورای یک برگزار شد.گفتنی است از اطلاعات ثبت شده در این سامانه در جهت انجام امور ترفیع، ارتقاء، تمدید پروانه مطب،تغییر وضعیت استخدام  اعضای هیات علمی استفاده میشود .