برگزاری نهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی کشوری

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 23 بهمن 1396 10:06

به  گزارش  وبدای  دانشکده ، نهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی کلان منطقه 9 کشوری دانشگاههای

علوم پزشکی  مشهد ، بیرجند و سبزوار هم زمان  در روز پنجشنبه 96/11/19 در کل کشور برگزار گردید. مسئول واحد آزمون

 دانشکده ، اظهار کرد ، این آزمون  در مشهد  با حضور 29 نفر از اساتید هیئت علمی گروههای بالینی، 17 نفر عوامل اجرایی و 85

دانشجو و بدون غایب و با  گروهبندی داوطلبین در سه گروه با دو راند انجام و  15 ایستگاه آزمون در دو سالن موازی (جمعا 30

ایستگاه) ساماندهی گردید.

وی خاطر نشان کرد   آزمون مذکور ،  با حضور رئیس دانشکده پزشکی،  مدیر اداره کل امور آموزشی و رئیس مرکز جامع آزمونها،

رئیس اداره آموزش و واحد آزمون دانشکده، مسئولین مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان قائم (عج) و حراست دانشگاه در امنیت

کامل برگزار گردید.