نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه 9

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 23 مرداد 1396 08:39

نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها و دانشکده های منطقه ۹ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دانشکده پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، در این نشست دو روزه به بیان مواردی در خصوص چالش های پیش روی معاونین توسعه و ارائه نقطه نظرات آنان پرداختند و همچنین به بررسی کلیه پروژه ها و اقدامات بهبودی دانشگاههای علوم پزشکی (مشهد، بجنورد، گناباد، بیرجند، تربت حیدریه، اسفراین، نیشابور، تربت جام و سبزوار) و دانشکده ها در سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه وزارت بهداشت، طی دو روز در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام پذیرفت.