دفاع پایان نامه محسن ریگی ماریشانی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 19 مهر 1396 08:20

به گزارش وبدای دانشکده  ، محسن ریگی ماریشانی  دانشجوی  کارشناسی ارشد علوم تشریح و بیولوژی  سلولی  از پایان نامه خود با عنوان بررسی تاثیرات آنولوپلاستی دریچه تریکوسپید باپروتز( رینگ) جدید محدب و زینی شکل برشریان کرونر راست" با راهنمایی استادان دکتر قاسم سازگار و دکتر حسین اعظمی دفاع کرد.