دفاع پایان نامه محمود بلقیسی ناصری

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 20 مهر 1396 11:10

به  گزارش وبدای دانشکده  ، محمود بلقیسی ناصری  دانشجوی کارشناسی ارشد  علوم تغذیه از پایان نامه  خود با عنوان  "بررسی ارتباط تغییرات بیومارکر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و گیرنده 1 آن با کبد چرب غیر الکلی NAFLD)) در نوجوانان 9 تا 18 سال با BMI بالای صدک 85"و راهنمایی دكتر محسن نعمتی ودكتر محسن عظیمی نژاد  ، دفاع کرد.