اخبار علمی

آرشیو خبرهای علمی


نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تبریک به اساتید منتخب گروه های آموزشی پایه و بالینی در جشنواره شهید مطهری نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 312
تبریک به ارتقا ء یافتگان سال 96 در جشنواره شهید مطهری نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 184
برگزاری جلسه بررسی دو ارتقا هم زمان دستیاران نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 110
دهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 68
برگزاری همایش دارو درمانی اختلالات عصبی نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 96
بازدید گروه بورد تخصصی فیزیک پزشکی نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 105
برگزاری جشنواره شهید مطهری در دانشکده پزشکی نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 225
عرض تبریک نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 236
دفاع پایان نامه معصومه فانی نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 169
کنگره انسان شناسی زیستی در هتل ثامن نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 100