اخبار عمومی

آرشیو اخبار عمومی


 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بازدید دانش آموزان دبیرستان از دانشکده پزشکی نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 177
بازدید دانش آموزان دبیرستان از دانشکده پزشکی نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 135
کارگاه آموزشی نحوه نگارش علمی فرایندهای جشنواره شهید مطهری نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 145
طرح سامانه یکپارچه، نوبت دهی پزشکان نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 210
بازدید دانش آموزان دبیرستانی از دانشکده پزشکی نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 123
بازدید دانش آموزان دبیرستان از دانشکده پزشکی نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 201
قابل توجه کارکنان شاغل در مراکز پرتو پزشکی نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 166
اطلاعیه دفتر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 70
اولین مجمع انجمن علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 182
گروه فیزیک پزشکی مشهد یکی از مطرح ترین اعضای IOMP است. نوشته شده توسط روابط عمومی دانشکده پزشکی 83