اخبار عمومی

آرشیو اخبار عمومی


 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مصاحبه با سپیده صباح مشهدی نوشته شده توسط روابط عمومی 83
برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی نوشته شده توسط روابط عمومی 34
حضور هنرمند برجسته کشورمان در دانشکده پزشکی نوشته شده توسط روابط عمومی 97
همایش اصول کار تیمی مدیران پایه و میانی نوشته شده توسط روابط عمومی 45
همایش پاسخگویی مالی برای مراجع نظارتی نوشته شده توسط روابط عمومی 38
روز جهانی فیزیک پزشکی نوشته شده توسط روابط عمومی 46
بازدید هیات بورد تخصصی علوم تشریح و بیولوژی سلولی نوشته شده توسط روابط عمومی 72
بازارچه خیریه جامعه مهربانی نوشته شده توسط روابط عمومی 49
کلاس ضمن خدمت داروسازان نوشته شده توسط روابط عمومی 51
سلسله جلسات بهبود مدیریت جهت مدیران پایه و میانی دانشگاه نوشته شده توسط روابط عمومی 42