روابط عمومی دانشکده پزشکی

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 27 بهمن 1394 09:32

درباره روابط عمومی...

"دايره المعارف " وبستر " مي نويسد روابط عمومي همان چيزي است که اگر درست شناخته شود و به طور اصولي به آن پرداخته شود عنصري اساسي براي به تحقق پيوستن ارزشها، ايجاد تفاهم متقابل، درک درست واقعيت، موقعيتهاي شغلي و اجتماعي و صدها هدف ديگر است."

"جايگاه علمي روابط عمومي نه تبليغ؛ بلكه تبيين جايگاه سامانه در جامعه و تبيين فرآيندهاي درون سامانه براي مديريت است."

سامانه های ایجاد شده توسط روابط عمومی در تب های زیر در دسترس می باشد:

 

روابط عمومی

"روابط عمومي در متن است نه در حاشيه، ضرورت است نه لوکس، در خود مديريت است نه در بيرون آن، پس حق است اگر بگوييم هر مديريتي سزاوار همان روابط عمومي است که دارد."

"روابط عمومي يک حرفه و شغلي است که تعدادي از علوم را به کمک مي گيرد تا ارتباطي دو سويه را بين سازمان و مخاطب برقرار نمايد."

"روابط عمومي هنر است، علم است، فن است. روابط عمومي آيينه تمام‌نماي سازمان و جايگاه دريافت و انتقال اطلاعات است."

"روابط عمومي را بايد بخشي از فرآيند «مديريت» دانست و نه ابزاري براي اعمال مديريت. به عبارت ديگر روابط عمومي يك سامانة اجرايي در نظام مديريت محسوب نمي­شود بلكه يك سامانة مشورتي در فرآيند تصميم سازي و سياست گذاري است."

"اتكاء برتحقيق به معناي واقعيت بي­ پيراية هر پديده، اين امكان را براي روابط عمومي بوجود مي­ آورد كه تصميم سازي سازمان را در بهترين جهت هدايت كند."

"نقش روابط عمومی ایجاد ارتباط بین واحدهای درون سازمانی، بوسیله فراهم کردن زمینه اشتراک گذاری اطلاعات، تجهیزات و دانش هر واحد، برای بکارگیری همۀ ظرفیت ها و توانمندی های موجود سازمان می باشد."

"نقش روابط عمومی ایجاد مخازن اطلاعات درون سازمانی و مدیریت دانش سازمان می باشد."

"روابط عمومي، واحدي ارتباطي است كه به صورت پل ارتباطي بين مردم و دستگاه مي‌باشد. شناسنامة هر دستگاه، بايد در روابط عمومي باشد. آرشيو هر دستگاه نيز، بايد در روابط عمومي باشد."

منابع:

http://old.ido.ir/a.aspx?a=1389022605

http://www.naghshejahan.ac.ir/index.php/about/2012-12-20-08-12-40

 


 

کارگروه تخصصی روابط عمومی دانشکده ها

چک لیست ساختار روابط عمومی

خدمات

 سامانه درخواست از تاسیسات

سامانه ثبت اطلاعات واحد نقلیه

سامانه ثبت اطلاعات نامه رسان دبیرخانه

 

اختصاصی

سامانه های معاونت پژوهشی

بانک ایده های پژوهشی

 

سامانه های متفرقه

سامانه موقوفات

سامانه موقوفات دانشگاه

سایت اوقاف

سامانه های مربوط به عوامل اجرایی در برگزاری آزمونهای سراسری:

سامانه اطلاعات عوامل اجرایی آزمونها

سامانه اطلاعات آزمونهای سراسری

سامانه ثبت نام برای همکاری در برگزاری آزمون

 سامانه های ویژه واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی:

دانشجویان تخصصی

دانشجویان فوق تخصصی

دانشجویان فلوشیپ

سامانه تسهیلات رفاهی جهت دانشجویان ارشد و phd واحد آموزش تحصیلات تکمیلی:

سامانه ثبت اطلاعات سهمیه تسهیلات رفاهی پرینت و کپی

سامانه مدیریت پرینت و کپی

سامانه های ویژه واحد آی تی:

سامانه نرم افزارهای کاربردی

سامانه مشخصات دستگاههای رایانه ای

سامانه دریافت قطعات رایانه

 سامانه تحویل قطعات رایانه

سامانه های ویژه مسئول هماهنگی کلاسها:

سامانه اطلاعات کلاسهای برگزاری

سامانه اطلاعات جلسات دفاع

سامانه های ویژه مسئول دفتر گروهها:

اطلاعات و برنامه های مدیرگروه و تماسها و مراجعین و ...

 

 

سیاهه شخصیتی مایرز بریکز

 

 

اطلاعات کلاسهای مجهز به رایانه برای شرکت کنندگان

سامانه ثبت موقوفات دانشگاه

فیش جریمه دیرکرد منابع کتابخانه

 

تماس با ما

بی صبرانه منتظر دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم:

آدرس: پردیس دانشگاه فردوسی- دانشکده پزشکی - طبقه دوم - روابط عمومی-تلفن:38002193-38002194

ایمیل روابط عمومی دانشکده پزشکی: mds.pr[at]mums.ac.ir

ایمیل مسئول روابط عمومی دانشکده: ebrahimzadehe1[at]mums.ac.ir


 سامانه انتقادات و پیشنهادات

سامانه تکریم ارباب رجوع