حضرت محمد(ص): فقری سخت تر از نادانی و ثروتی بالاتر از خردمندی و عبادتی والاتر از تفکر نیست

دكترمحمددرخشان

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 04 مرداد 1386 08:41

 
                                            دكترمحمددرخشان
                                                                                 
                                                                                    گروه
                                                                                   متولد 1334

               

آدرس:
تلفن:                                               نمابر:
 
 
فعالیتهای تحقیقاتی (CV)
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 
 

 

 

 

 

شرکت در دوره های آموزش
کارهای انجام شده
 
 

 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

علایق تحقیقاتی

 

درباره دانشکده