امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

روند دفاع غیرحضوری از پایان نامه(فقط به صورت وبینار)

 

 

 

  1. استاد راهنمای اول(مسئول) امکان حضور در جلسه دفاع حضوری را نداشته باشند.
  2. دستیاران تخصص و فوق تخصصی که دوره طرح خود را در مکان دیگری در حال انجام هستند.
  3. دانشجویانی که بومی مشهد نبوده و در شهرستان بسر می برند و لکن هیچگونه الزام به حضور آموزشی و بالینی برای آیشان وجود ندارد، می توانند با تایید استاد راهنما و مدیر گروه بصورت وبیناری دفاع نمایند.

 

قوانین و مقررات جلسات دفاع وبیناری:

حضور تمامی افراد ( استاد راهنمای اول یا مسئول، داوران علمی و داور ساختار، مدیری گروه یا نماینده گروه و یا مسئول کمیته پزوهشی گروه) در جلسه وبینار الزامی می باشد. لازم به ذکر است ورود و خروج افراد در سامانه ثبت می گردد. معاونت پژوهشی و یا داور ساختار می توانند پس از بررسی کم و کیف جلسه دفاع وبیناری، چنانکه ان را فاقد وجاهت تشخیص دهند، نسبت به برگزاری مجدد ان بصورت حضوری اقدام نمایند.

راهنمای استفاده از لینک های اسکای روم برای دفاع از پایان نامه بصورت وبیناری:

بسته به مرکز یا واحد مدیریت کننده جلسه دفاع وبیناری، یکی از لین کهای ذیل در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت:

https://www.skyroom.online/ch/ebrahimia4/medicalcollege

جلسات دفاع دانشجویان پزشکی عمومی دانشکده پزشکی مشهد

 

 

https://www.skyroom.online/ch/ebrahimia4/irh.cru

جلسات دفاع از پایان نامه- واحد توسعه و تحقیقات بیمارستان امام رضا(ع)

 

https://www.skyroom.online/ch/ebrahimia4/ghh.cru

جلسات دفاع از پایان نامه - واحد توسعه و تحقیقات بیمارستان قائم(عج)

 

https://www.skyroom.online/ch/ebrahimia4/ak.rdu

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان اکبر

 

https://www.skyroom.online/ch/ebrahimia4/khatam

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان خاتم الانبیاء

 

 لازم به ذکر است دفاع مجازی فقط بصورت وبیناری امکان پپذیر می باشد، بدین معنا که دانشجو بایستی بصورت پاورپوینت و در فضای اینترنتی(اسکای روم) با حضور داوران علمی و ساختاری و اساتید راهنما و مشاور،  از پایان نامه دفاع نماید.

 

 فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع غیرحضوری

 

 

 

در صورتی که امکان حضور اداری برای شما فراهم نیست امکان پیگیری درخواست دفاع توسط افراد دیگر امکان پذیر می باشد.

 

 *جهت آشنایی با صفحه وبینار جلسه ی دفاع، لینک زیر جهت تست  قرار داده شده است که می توانید از گزینه مهمان و بدون نیاز به گذر واژه وارد آن شوید.

 

https://www.skyroom.online/ch/ebrahimia4/test

 

 

خلاصه ای از روند دفاع:

 

 1.تایید منابع از طرف کتابخانه + تادییه وضعیت تحصیلی از طرف اداره آموزش (برای دانشجویان پزشکی عمومی) + تعین وضعیت مقاله( برای دانشجویان تخصص و فوق تخصص)

2. دریافت درخواست دفاع دانشجو و ارسال به مدیر گروه به همراه معرفی یک داور علمی

3. دریافت تاییدیه مدیر گروه به همراه معرفی یک داور علمی و مکان جلسه دفاع یا محل ارسال برای دفاع غیرحضوری

3. معرفی دو داور علمی به واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان محل دفاع به همراه صورتجلسات دفاع 

4. تعیین داور ساختار از طرف واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان محل دفاع و برگزاری جلسه دفاع

 

دانلود فرمت پایان نامه

 

  • تاریخ شفاهی
  • معرفی دانشکده (تصویری)