امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 قابل توجه دانشجویان محترم جدید الورود:

دستیار گرامی: با سلام و احترام، بدین وسیله به اطلاع می رساند صرفا اولین روز کارگاه های آموزشی دستیاران جدیدالورود با عناوین قوانین و مقررات دستیاری، کمیته انضباطی و لاگ بوک دستیاری در راستای معارفه و خوش آمد گویی در تاریخ چهارشنبه 99/7/30 بصورت حضوری با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از ساعت 8 لغایت 10 در تالار دانشجو دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد. سایر کارگاه ها از تاریخ پنجشنبه 99/8/1 (هر روز به صورت مجازی از ساعت 12-8 و عملی از ساعت 18-14)برگزار خواهد شد. حضور در کارگاه ها الزامی و شرکت در آزمون ارتقا وکسب نمره اخلاق پزشکی منوط به شرکت در این کارگاههای آموزشی می باشد.لذا حضور و غیاب بصورت مستمر انجام خواهد شد.

کارگاه های آموزشی عملی با عناوین CPR و مدیریت راه هوایی در مرکز جامع مهارتهای بالینی بیمارستان امام رضا (بخش سوانح سابق) از تاریخ 99/8/1 لغایت 99/8/7 طبق جدول زمان بندی با تعداد محدود در هر جلسه و رعایت پروتکل های بهداشتی از ساعت 14 الی 18 برگزار خواهد شد. دستیاران محترم باید طبق گروه بندی های انجام شده در کارگاه های عملی شرکت نمایند و مجاز به جا به جایی نمی باشند.

کارگاه های آموزشی مجازی برای کلیه گرو های بالینی از طریق لینک وبینار از تاریخ 99/8/1 لغایت 99/8/8 طبق جدول زمان بندی از ساعت 8 الی 12 برگزار خواهد شد.

;;
جدول زمان بندی کارگاه های عملی

 

;;
جدول زمان بندی کارگاه های مجازی
;;
 دانلود پوستر کارگاه
;;
لینک وبینار

  http://webinar.mums.ac.ir/medicine

;;
فایل راهنمای استفاده از وبینار
;;
فیلم آموزشی استفاده از وبینار
;;  
لینک دانلود نرم افزار های مورد نیاز وبینار
https://elearning.mums.ac.ir/component/content/article/43-uncategories/392-software?Itemid=3082
                                             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما
  • covid-19