امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

منابع کارگاه های توانمندی دستیاران جدیدالورود

 

اخلاق پزشکی

دکتر محمدی

ارتباط بین بیمار و پزشک

پروتکل درمان سوگ

cancer (1)

cancer (2)

Medical record

دستورالعمل گواهی فوت

مستندسازی

پزشکی قانونی

مسئولیت پزشک

مراحل رسیدگی به شکایت مطرح شده از طرف بیمار

رضایت و برائت

گواهی فوت وتبعات قانونی

DNR

DNR 2

  اصول ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ  در بیماری های شایع واگیر با تاکید بر کووید 19

covid 19

Occupational.exposure

 

  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما
  • covid-19