نشریات دانشجویی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

//
 

    

 
 
 
   
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
1کمینگـــاه(مرصاد)

                    صاحب امتیاز : جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

                    مدیر مسئول : ابوالقـاسم رحـیمی

                    سردبیر : ابـوذر خـوش بیان

                    شماره مجوز : 336/ک/ ش مورخ 29/9/88

                    ایمیل : Kamingah90[at]Gmail.Com
   
آرشیو نشریه کمینگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما