کانون های دانشجویی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

//
دانشکده پزشکی > معاونت دانشجویی - فرهنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

     

 

 
 
 
کانون شهیدچمـران

·         دبیرکـانون:  محـمدکریمی - دانشجوی رشته پزشکی

 

·         زمینه فعالیت این کانون عبارتست از:

 

1)      جذب دانشجویان علاقمند وخلاق به فعالیتهای علمی- فرهنگی- اجتماعی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در اینگونه فعالیت ها

 

2)      برنامه ریزی، ساماندهی، اجرا، هدایت و نظارت برفعالیت های ادواری وسالانه

 

3)      برقراری ارتباط مستمر بادیگر کانونهای علمی - فرهنگی- اجتماعی دانشجویی داخل وخارج دانشگاه

 

4)      برقراری ارتباط با نهادها وسازمانهای خارج ازدانشگاه برای انجام فعالیتهای مشترک علمی- فرهنگی- اجتماعی

 

5)      برنامه ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرح های پژوهشی ومطالعاتی

 

6)      تشکیل کمیته های مختلف کاری ونظارت برعملکرد آن ها

 

7)      تدوین برنامه های سالانه وارائه آن به مدیران پژوهشی وفرهنگی دانشگاه
 
 

1    نشانی دفترمرکزی: کوی پردیس دانشگاه- تلفن دانشکده:  8830205

 
  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما