واحد آزمون ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد آزمون دانشکده پزشکی


نام و نام خانوادگی:سمانه معینی زاده                                                        

سمت:مسئول واحد آزمون

تلفن:38002141

 

نام و نام خانوادگی:مهندس صدیقه سنائی

سمت:کارشناس واحد آزمون

تلفن:38002279

 

نام و نام خانوادگی:مهندس شکوفه مسعودی پور

سمت:کارشناس واحد آزمون

تلفن:38002139

اطلاعیه ها:

شیوه نامه یکپارچه آزمون های مجازی

راهنمای استفاده از سامانه آزمون های مجازی

آیین نامه آزمون های الکترونیکی

آیین نامه آزمون های صلاحیت بالینی

منابع آزمون های صلاحیت بالینی

لیست توانمندی های مورد ارزیابی در آزمون صلاحیت بالینی

 

 

 

   
  • معرفی دانشکده (تصویری)
  • تماس با ما
  • covid-19