واحد آزمون ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد آزمون های دانشکده پزشکی


نظر به اینکه واحد آزمون از ارکان اصلی یک دانشگاه است، دانشکده پزشکی مشهد نیز در مسیر تعالی سازمانی و در راستای سیاستهای نقشه جامع علمی سلامت به منظور دستیابی به ارتقاء کیفی فرآیندهای آزمون در تمامی ابعاد برنامه ریزی، برگزاری، تحلیل و ارائه بازخورد از نتایج، اقدام به راه اندازی و استقرار واحد آزمون در اداره آموزش دانشکده نموده است.

 

اطلاعیه های واحد آزمون :

 

  • تماس با ما
  • راهنماها